เกษตรกร 4กลุ่ม ไม่มีสิทธิ์ รับเงิน

เมื่อวันที่ 15 พค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส จะโอนเงิน 5 พันบาทให้กับเกษตรกรผู้ที่ผ่านสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมย 63 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จำนวน 6.77 ล้านรายได้หักความซ้ำซ้อนแล้ว เช่น

ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม ผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ ผู้ที่ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน และผู้ที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 คือ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนเกษตรกร ราว 1.67 ล้านราย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 เพื่อรับเงินภายในเดือน พ.ค. 63 อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรรายใดไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์การช่วยเหลือครั้งนี้ เช่น ไม่สามารถเพาะปลูกได้ในปีการผลิต 2563ทับ64 ทางกระทรวงเกษตรฯ

จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ในอนาคต แต่ขอให้เร่งขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่กำหนด นอกจากนี้ ทางกระทรวงก็เตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์ฯ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสาเหตุต่างๆ อีกด้วย

สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการ CO VID กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำนวยการโดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลิกเพื่อตรวจสอบ

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง กดค้นหา

กลุ่มเกษตรกรที่จะไม่ได้รับเงินแน่นอนถึงจะเป็นเกษตรกรตัวจริง คือ

1 ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม

2 ผู้ที่ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ

3 ผู้ที่ซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกัน

4 ผู้ที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถทราบได้ทันทีว่าจะได้รับเงินไหม พร้อมกับเหตุผลที่ไม่ได้รับเงิน

เรียบเรียง มุมข่าว

Facebook Comments