ประกาศ ราชกิจจาฯ คลายเคอร์ฟิว ทั้งประเทศ ภายใต้เงื่อนไข

-1

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ผ่อนผันการเคอร์ฟิว ห้างเปิดถึง 2 ทุ่ม และกองถ่ายสามารถถ่ายละคร – ภาพยนตร์ได้ ส่วนสนามมวย สวนน้ำ ชนไก่ ยังคงต้องปิดไปก่อน

วันที่ 16 พ.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 รอบ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น งดหรือชะลอเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ยังคงบังคับใช้ต่อไป

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ร้านเสิรมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านอาหาร ให้เปิดบริการถึงเวลา 20.00 น. แต่ยังคงให้ปิดสนามมวย โรงเรียนการสอนศิลปะการต่อสู้ สวนน้ำ สวนน้ำบึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำ ส่วนการถ่ายภาพยนตร์รวมทีมงานทุกเเผนกไม่เกิน 50 คน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวที่มาจาก: varietyded

Facebook Comments