เล็งแจกเงิน 5,000 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

14

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค เปิดเผยว่า รัฐบาลมีมาตรการดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มซึ่งออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลผ่านสำนักงานประกันสังคม กลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กำลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 15 ล้านคน โอนเงินเงินไปแล้ว 13 ล้านคน และในวันที่ 18-20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1,400,000 คน และกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลัก คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 14.6 ล้านคนที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ แล้ว แต่ยังมีอีกกว่า 2,400,000 คน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1,700,000 คนซึ่งกระทรวงฯ กำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน ด้านนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบหน้ามาตรการ เกษตรกร ว่า

ล่าสุดมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 8,330,000 คน โดยเมื่อนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคมข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงินขณะนี้ประมาณ 6,700,000 คน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ได้ดำเนินการทยอยโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว คาดว่าเกษตรกรกลุ่มแรกนี้ จะได้รับเงินครบทั้งหมดภายในวันที่ 25 พฤษภาคม

หากประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินจากสาเหตุต่างๆ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อซักถามต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาหากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป โดยเกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานการณ์อุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก: varietyded

Facebook Comments