เรื่องเด่น ประจำวัน » เริ่มวิกฤต สั่ง ล็อกดาวน์ สุพรรณ ข้ามปี ปิดทุกอย่าง

เริ่มวิกฤต สั่ง ล็อกดาวน์ สุพรรณ ข้ามปี ปิดทุกอย่าง

23 ธันวาคม 2020
374   0

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมระบุตอนหนึ่งว่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2563 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7(1) ประกอบข้อ 1 และข้อ 13 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มี.ค.2563

จึงกำหนดให้ท้องที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีความจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุม ที่เข้มข้ยขึ้น จึงมีมติให้กำหนดมาตรการฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18109/2563 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เฉพาะในเขตท้องที่อ.สองพี่น้องเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 3 ม.ค. พ2564 ดังนี้

1.ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะอยู่นอกเคหะสถาน 2.งดการจำหน่ายเครื่องดื่มทุกประเภอ 3.สถานที่จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงร้านค้า แผงลอย รถเข็น แผงผลไม้ หรือสถานประกอบการอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปรับประทานในที่พักเท่านั้น ห้ามจัดให้มีสถานที่นั่งรับประทานโดยเด็ดขาด 4.งดใช้สถานที่หรือสนามออกกำลังกาย สนามกีฬาในร่ม และสถานที่อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

5.ห้ามมิให้มีการจัดงานเลี้ยงในงานบวช งานมงคลสมรส งานพิธีการ งานบุญทางศาสนา การไหว้บรรพบุรุษ (เช็งเม้ง) และงานประเพณีทุกชนิด สำหรับปฏิบัติในการจัดงานดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563 โดยเคร่งครัด

6.ให้ปิดตลาดนัดและสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกับตลาดนัดทุกแห่ง 7.ให้ปิดสวนสนุก บ้านลม บ้านบอล ที่เปิดให้บริการในตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า หรือในสถานที่ทั่วไป 8.ให้ปิดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และร้านสนุกเกอร์ 9.ให้ปิดสนามพระเครื่อง ตลาดนัดพระเครื่อง หรือร้านพระเครื่องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันตั้งแต่ 3 ร้านขึ้นไป 10.ให้ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจกรรมนวดแผนไทย อบไอน้ำและสมุนไพร

11.ให้ปิดโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ และสถานที่จัดให้มีมหรสพทุกประเภท 12.ให้ปิดสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ ผับ บาร์ สถานบันเทิง 13.ให้ปิดสนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

14.ให้ปิดสถานที่ให้บริการสระว่ายน้ำ และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการในโรงแรม 15.ให้ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ และ 16.ให้ปิดโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ สถานบันกวดวิชา และสถานที่สอนพิเศษ

Facebook Comments Box