เรื่องเด่น ประจำวัน » เห็นชอบแล้ว จ่ายเงินชดเชยว่างงาน

เห็นชอบแล้ว จ่ายเงินชดเชยว่างงาน

24 ธันวาคม 2020
445   0

คงไม่มีใครอยากตกงาน แต่ถ้าใครตกงาน และได้รับผลกระทบจริงๆ ล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน จากการกระจาย CV ลอกใหม่ เฟซบุ๊ก น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเพื่อแจ้งถึงการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจาก CV 19

ซึ่งเป็นการจ่ายเงินจากระลอกใหม่ รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า ที่ผ่านมา ทางกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นการจ่ายเงินเยียวยาในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากต้องกักตัวหรือนายจ้างหยุดกิจการตามคำสั่งของราชการ โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV 19 ระลอกใหม่ ล่าสุดทางรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับ และวันนี้ ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการกระจาย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

จากการประเมินสถานการณ์ของกระทรวงแรงงาน ร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการที่รัฐบาลสั่งปิดกิจการ เบื้องต้นคาดว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่าง จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม รวมกันแล้วประมาณ 5.7 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 5,225 ล้านบาท

ขอบคุณ ch7

Facebook Comments Box