เรื่องเด่น ประจำวัน » คำสั่งด่วน จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งด่วน จังหวัดนครราชสีมา

26 ธันวาคม 2020
891   0

จากสถานการณ์แพร่กระจายของ CV19 ทำให้หลายจังหวัดเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม เพจ ข่าวปากช่องนิวส์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 16626/2563 สั่ง ณเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จากสถานการณ์ผู้ติด CV 19 รายใหม่ยังคงพบในแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง

จึงเห็นควรดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ CV19 สำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงห้ามแรงงานต่างด้าวที่มีสัญชาติ เมียนมาร์หรือ พม่าสัญชาติลาว สัญชาติกัมพูชาสัญชาติมาเลเซีย เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 16626/2563 สั่ง ณเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 (รายละเอียดตามภาพแนบด้านล่าง)

ภาพจาก กระทรางแรงงาน เพื่อประกอบข่าวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV 19

ขอบคุณ ข่าวปากช่องนิวส์

Facebook Comments Box