เรื่องเด่น ประจำวัน » ทหารซื้อกุ้งมาทำอาหารมื้อพิเศษ เลี้ยงกำลังพล

ทหารซื้อกุ้งมาทำอาหารมื้อพิเศษ เลี้ยงกำลังพล

26 ธันวาคม 2020
277   0

วันที่ 26 ธันวาคม ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center ได้มีการโพสต์ระบุว่า กองทัพบกลงพื้นที่ช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง กำลังพลอิ่มท้อง พี่น้องคนเลี้ยงกุ้งอิ่มใจ จากสถานการณ์การ CV-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งผู้ประกอบการและพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงและการส่ง-ออกขายกุ้ง ในท้องตลาดไม่มีใครกล้าซื้อไปบริโภค

ร.112 โดย ร.112 พัน.2 ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ในพื้นที่ฟาร์มกุ้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยหน่วยได้รับซื้อ กุ้งขาว จำนวน 30 กก. เนื่องจากพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงและการส่ง – ออก ขายกุ้งในท้องตลาดโดยไม่มีใครกล้าซื้อไปบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา และสร้างขวัญกำลังใจให้ พี่น้องชาวเกษตรกร ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ หน่วยได้นำกุ้งที่ซื้อจากพี่น้องชาวเกษตรกร มาทำอาหารมื้อพิเศษ ให้กับน้องๆพลทหารกองประจำการได้รับประทาน โดยทางหน่วย ได้ทำตามมาตรการ การป้องกัน CV-19 คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมมาสก์ ตามนโยบายของกองทัพบก และกระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

โพสต์

ที่มา ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

Facebook Comments Box