เรื่องเด่น ประจำวัน » การทางพิเศษฯ มอบของขวัญปีใหม่ ใช้ทางด่วนฟรี 5 เส้นทาง

การทางพิเศษฯ มอบของขวัญปีใหม่ ใช้ทางด่วนฟรี 5 เส้นทาง

27 ธันวาคม 2020
244   0

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีผู้สื่อข่าว รายงานว่า กระทรวงคมนาคม จะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการเปิดให้ใช้บริการมอร์เตอร์เวย์ฟรี 5 เส้นทาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ใช้ทางด่วนฟรี 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 มี 2 เส้นทาง ได้แก่

– ทางด่วนบูรพาวิถี หรือทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี

– ทางพิเศษกาญจนาภิเษก หรือทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์

2. ใช้ทางด่วนฟรี 2 วัน ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 โดยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัด มี 3 เส้นทาง ได้แก่

– ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1

– ทางพิเศษศรีรัชหรือทางด่วนขั้นที่ 2

– ทางพิเศษอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

นอกจากนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ จำนวน 6 บริเวณ ประกอบด้วย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้แก่

– ด่านฯ บางแก้ว 1

– ด่านฯ ฉิมพลี

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)

วันที่ 2-4 มกราคม 2564 ได้แก่

– ด่านฯ ดาวคะนอง

– ด่านฯ จตุโชติ

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า)

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ของ CV-19 กทพ. จะยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรองหรือเข้มงวดในเรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทาง รวมถึงบริเวณตู้และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ทั้งนี้ผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Facebook Comments Box