เรื่องเด่น ประจำวัน » ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ เริ่มแล้ว 30 ธ.ค.

ศบค.สั่งห้ามมั่วสุมทั่วประเทศ เริ่มแล้ว 30 ธ.ค.

30 ธันวาคม 2020
1082   0

วันนี้(30 ธ.ค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ 250 ราย เป็นการติดในประเทศ 241 ราย ผู้ติดแรงงานต่างด้าว 2 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าสถานกักกันโร ค (Quarantine) 8 ราย และที่ไม่เข้าสถานกักกัน 1 ราย จาก รวมสะสม 6,690 ราย แบ่งเป็น การติดในประเทศ 4,688 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,383 ราย รักษาหายแล้ว 4,212 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล 2,417 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันการแพร่ CV-19 ยังมีการออกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค2563 ได้แก่

1.ห้ามมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ CV-19 หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่ CV-19 ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

2. ห้ามการชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม เว้นกิจกรรมภายในครอบครัว ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมทางราชการ

3. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรม ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือพื้นที่เฝ้าระวังต้องขออนุญาตต่อผู้ว่าฯ ก่อน เว้นกิจกรรมภายในครอบครัว ในเคหสถานของตนเองหรือกิจกรรมทางราชการ

Facebook Comments Box