ไอเดียบ้าน » ข่าวดี รายได้น้อย ก็มี บ้านได้

ข่าวดี รายได้น้อย ก็มี บ้านได้

4 มกราคม 2021
856   0

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ข่าวดี รายได้น้อย ก็มี บ้าน ได้ ผู้มีรายได้น้อย ที่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถลงทะเบียนเพื่อให้การเคหะแห่งชาติ ช่วยหาบ้านที่เหมาะสมให้ได้ โดยคลิกที่ dhds.nha.co.th

หน้าตาเวปไซต์

เงื่อนไขของผู้มีรายได้น้อย ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 21 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เลือกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่เป็นเจ้าของ หรือกำลังทำสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัย หากมีคู่สมรส ยื่นคำขอได้คนเดียว

ถ้าอาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน เมื่อยื่นไปแล้ว ระหว่างรอผล ถ้ารายได้และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากได้สิทธิ ห้ามขาย

หรือเปลี่ยนมือภายใน 5 ปี ผู้ที่ได้สิทธิเช่า ต้องคืนสิทธิเช่าก่อน หากปฏิเสธบ้านที่เจ้าหน้าที่หาให้ 2 ครั้ง รายชื่อจะถูกปัดไปอยู่ท้ายบัญชี และข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบนี้ มีอายุ 180 วัน ผู้สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน การเคหะแห่งชาติ 1615

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

Facebook Comments Box