เรื่องเด่น ประจำวัน » กองสลากฯ รับสมัครร้านขายลอตเตอรี่ 80

กองสลากฯ รับสมัครร้านขายลอตเตอรี่ 80

1 มีนาคม 2021
259   0

กองสลากฯ รับสมัครร้านขายลอตเตอรี่ 80 บาท กทม.-นนทบุรี แก้ปัญหาหวยแพง พร้อมเสนอเพิ่มโควต้าให้เป็น 25 เล่ม กองสลากฯ ได้ออกประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไป เป็น ผู้ค้ารายเดิมที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จำหน่ายลอตเตอรี่ใบละ 80 บาทให้แก่ประชาชน สร้างทางเลือกในการขายลอตเตอรี่ตามราคาที่กฎหมายกำหนด

โดยจะเปิดรับสมัครถึง 5 มี.ค.64 นี้ และประกาศผลคัดเลือกตัวแทนภายในเดือน พ.ค.64

จะนำร่องเปิดรับสมัครใน กทม.และ จ.นนทบุรี ก่อน โดย กทม.จะเปิดรับสมัคร 50 จุด เขตละ 1 จุด ส่วน จ.นนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมัครเข้าร่วมและผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายแล้ว จะมีโอกาสได้รับลอตเตอรี่ไปขายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แต่ห้ามนำไปขายต่อ หรือขายเกิน 80 บาท

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากได้ผลดี สำนักงานสลากฯ จะพิจารณาขยายเครือข่ายลอตเตอรี่ 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม

– เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ประเภทบุคคลทั่วไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว

– ห้ามเดินเร่ขาย

– ต้องมีจุดจำหน่ายที่ตั้งชัดเจน

– ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจำหน่าย วัน เวลา และข้อมูลการซื้อขาย

– ต้องนำเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้มีการซื้อไปขายต่อ หรือขายเหมาออกไป

– ต้องมีกล้องวงจรปิดบริเวณจุดหน่ายสลาก เพื่อบันทึกการซื้อ

-ขายลอตเตอรี่เป็นหลักฐาน กรณีที่มีการตรวจสอบหรือถูกร้องเรียน

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน

Facebook Comments Box