บทความน่ารู้ » มาเรืยนสาระประโยชน์และคุณสมบัติของระบบก๊าซ

มาเรืยนสาระประโยชน์และคุณสมบัติของระบบก๊าซ

27 มิถุนายน 2020
299   0

ขอคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บสายของเราและเพื่อการศึกข้อมูลเกี่ยวกับ ก๊าซและประเภทของก๊าซต่างๆที่เราได้เขียนและจักทำเพื่อให้คนที่ใคร่ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวก๊าซ ทางเราจะพยายามจักหาข้อมูลและวิธีใช้มาให้ทุกท่านได้ศึกษา หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทุกท่าน

เป็น ระบบเพื่อความปลอดภัยบริเวณโรงบรรจุ และบริเวณสถานีแก๊ส ซึ่งจะมีสวิทช์กดเพื่อ ควบคุม ( Emergency Stop ) Motor ของ LPG Pump 2 ตัว ให้หยุดทำงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสั่งให้อุปกรณ์ Emergency Shut Off Valve ทั้ง 2 ตัว ที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งก่อนเข้า LPG Pump ปิดการจ่ายก๊าซทันที โดยการควบคุมของ Pneumatic System ซึ่งทำให้ การจ่ายก๊าซ LPG จากสถานีแก๊สไปยังโรงบรรจุจะหยุดลง ขณะเดียวกัน อุปกรณ์ Automatic Shut Off Valve ที่ควบคุมระบบ Cooling Water บริเวณโรงบรรจุ และ บริเวณกลุ่มถังแก๊ส จะเปิด การฉีดละอองน้ำให้ทำงานทันที เช่นเดียวกันระบบควบคุมดังกล่าวนี้ จะทำงานกรณีที่ เกิดก๊าซรั่ว บริเวณ พื้นที่โรงบรรจุก๊าซ หรือ บริเวณสถานีจ่ายแก๊ส และเมื่อเครื่องส่งสัญญาณเตือนก๊าซรั่ว (Gas Detector) ตรวจจับก๊าซที่รั่วได้ จะส่งสัญญาณสั่งให้ Emergency Shut Off Valve System ทำงานในลักษณะ เดียวกันกับที่ได้กล่าวมาข้างต้น คุณสมบัติ

1.) เมื่อต้องการหยุดการจ่ายแก๊สจากสถานีแก๊สไปที่โรงบรรจุ (Emergency Case)
ให้กดปุ่ม Emergency Stop ที่ตู้ Emergency Control Panel ระบบจะทำการ
– สั่ง Emergency Shut Off Valve ปิดการจ่ายแก๊ส
– สั่ง motor ที่ควบคุม LPG Pump ทั้ง 2 ชุด หยุดทำงาน
– สั่ง เปิดระบบการฉีดละอองน้ำ (Cooling Water) บริเวณพื้นที่ โรงบรรจุ และ บริเวณพื้นที่กลุ่มถังแก๊ส ให้ทำงาน

2.) เมื่อเครื่องส่งสัญญาณเตือนแก๊สรั่ว (Gas Detector) ตรวจจับแก๊สรั่วได้บริเวณพื้นที่
โรงบรรจุ หรือ บริเวณพื้นที่สถานีแก๊ส ระบบจะทำการ
– สั่ง Emergency Shut Off Valve ปิดการจ่ายแก๊ส
– สั่ง motor ที่ควบคุม LPG Pump ทั้ง 2 ชุด หยุดทำงาน
– สั่ง เปิดระบบการฉีดละอองน้ำ (Cooling Water) บริเวณพื้นที่ โรงบรรจุ และ บริเวณพื้นที่กลุ่มถังแก๊ส ให้ทำงาน

Facebook Comments Box