บันเทิง » พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.อยุธยา

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จ.อยุธยา

27 มิถุนายน 2020
532   0

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจัดแสดงผลงานชิ้นเอกฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า เป็นที่ประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้เคยจัดแสดง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันนี้ได้กลับมาจัดแสดงอีกครั้งในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ปฏิบัติหน้าที่รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้นำชมพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมเล่าประวัติความเป็นมาของสถาบันสิริกิติ์ว่า จากที่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งขึ้น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ในปี 2519 เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทํางานหัตถกรรม โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรม ขณะเดียวกัน เพื่อธำรงรักษางานศิลปะที่เกือบจะสูญหาย ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดาขึ้น ให้สมาชิกในครอบครัวชาวนาชาวไร่ที่ยากจนมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ และในปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศยกสถานะ โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ขึ้นเป็น “สถาบันสิริกิติ์” ซึ่งตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงฝึกศิลปาชีพฯได้สร้างสรรค์บุคลากรและผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง รวม 23 สาขา ได้พัฒนาช่างศิลป์สู่ระดับฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สำหรับภายในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ได้จัดเป็นหมวดหมู่อย่างงดงาม พร้อมเทคโนโลยีเครื่องบรรยายส่วนตัว (Audio Guide) มีให้เลือกถึง 10 ภาษา พร้อมจอบรรยายและจอทัชสกรีน แสดงส่วนต่างๆของชิ้นงานขนาดใหญ่อย่างเจาะลึก โดยบริเวณโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ฯ ต้อนรับด้วยห้องปีกแมลงทับ

สีเขียวเหลือบรุ้งอันวิจิตร ผนังขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยงานสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับสุดละเอียดอ่อน ตามด้วยห้องนิทรรศการใหญ่ ที่จัดแสดงงานฝีมือเครื่องเงินเครื่องทอง ลงยาสี หมู่เรือพระที่นั่งจำลองจากขบวนเรือพระราชพิธี และต้องตื่นตาตื่นใจกับฉากไม้แกะสลักเรื่องสังข์ทอง และหิมพานต์ ที่ตั้งตระหง่านตระการตา รวมทั้งฉาก ถมทองขนาดใหญ่สีทองอร่าม เรื่องรามเกียรติ์ ในรูปแบบสามมิติ ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น

2 และยังมีบุษบกมาลาจำลองแบบจากพระที่นั่งบุษบกมาลา มหาจักรพรรดิพิมาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ที่ผสมผสานงานฝีมือจากช่างถึง 7 แผนก อันได้แก่ แกะสลักไม้ เครื่องเงินเครื่องทอง ช่างถมทอง ช่างคร่ำ งานตกแต่งปีกแมลงทับ และงานย่านลิเภา เป็นต้น นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของผลงานชิ้นเอกแล้วยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่รวบรวม ผลิตภัณฑ์ของสถาบันสิริกิติ์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ ร้านภูฟ้า โครงการกำลังใจฯ มูลนิธิจุฬาภรณ์ถักร้อยสร้อยรัก และพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ที่เหมาะเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยานี้ เปิดทำการในวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.30 น. หยุดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ค่าบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ท่านละ 150 บาท นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่านละ 75 บาท ชาวต่างชาติใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังหรือซื้อหน้าพิพิธภัณฑ์ฯได้ สามารถเดินทางได้โดยง่ายเพียง 45 นาที จากกรุงเทพฯ ด้วยทางด่วนแจ้งวัฒนะ บางปะอิน.

Facebook Comments Box