บันเทิง » มีส่วนร่วมกับศิลปะอาจช่วยให้ชีวิตยืนยาว

มีส่วนร่วมกับศิลปะอาจช่วยให้ชีวิตยืนยาว

27 มิถุนายน 2020
377   0

วิธีทำให้ชีวิตยืนยาวนั้น แท้จริงแล้วหลักใหญ่ๆ ก็คือการทำให้สุขภาพร่างกายดีและสุขภาพใจที่ดี แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีการศึกษาจากนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ในอังกฤษ เผยว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสที่คนเราจะอายุยืนยาวขึ้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของคนอังกฤษจำนวน 6,710 ราย โดยมีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2545 อีกทั้งคนเหล่านี้เข้าร่วมการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในระยะยาวระหว่างปี พ.ศ.2547-2556 กลุ่มผู้เข้าร่วมดังกล่าวได้ถูกถามว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับงานศิลปะบ่อยครั้งแค่ไหน นอกจากนี้ยังต้องตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย ภูมิหลังการศึกษา สถานการณ์ทางการเงิน รวมถึงชีวิตทางสังคม

ผลจากการศึกษาพบว่าในระหว่างการติดตามผล 14 ปี ผู้คนที่อายุมากกว่า 50 ปีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสน้อยลงที่จะเสียชีวิตประมาณ 31% ส่วนผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเพียงครั้งเดียวหรือ 2 ครั้งต่อปียังคงมีอัตราการตายที่ต่ำกว่า 14% ในระหว่างการวิจัย การค้นพบนี้สนับสนุนการวิเคราะห์ทางสถิติก่อนหน้านี้และงานวิจัยทางมานุษยวิทยาได้ชี้ให้เห็นว่าศิลปะอาจมีประโยชน์ต่อคนแต่ละคนเมื่ออายุมากขึ้น.

Facebook Comments Box