บันเทิง » เบื้องหลังฉากสุดวิจิตรและความงดงาม ของประติมากรรมโขนศิลปาชีพฯ

เบื้องหลังฉากสุดวิจิตรและความงดงาม ของประติมากรรมโขนศิลปาชีพฯ

27 มิถุนายน 2020
493   0

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์ฉากสุดวิจิตร และประติมากรรมอันงดงามที่จะใช้ประกอบการแสดง ก่อนเริ่มการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 ตอน “สืบมรรคา” ณ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์สุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบและสร้างฉาก การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 เปิดเผยความอลังการและวิจิตรตระการตาของฉากสำคัญในการแสดงโขนครั้งนี้ว่า ตอน “สืบมรรคา” หรือหนทางสู่กรุงลงกา มีการนำเสนอเรื่องราว การดำเนินเรื่อง รวมทั้งฉาก การใช้เทคนิคสมัยใหม่เข้ามาทำให้การแสดงมีความเหมือนจริงตามจินตนาการมากขึ้น เช่น ฉากหนุมานเนรมิตกายให้ใหญ่โตเพื่อข้ามแม่น้ำ

เอาหางพาดเป็นสะพาน เพื่อให้กองทัพวานรได้ไต่ข้ามแม่น้ำ ประติมากรรมร่างหนุมานจะมีขนาดใหญ่มหึมา 15 เมตร มีมิติเหมือนหมุมานจริง มีขาแขนเคลื่อนไหว ยืดหด กลอกตาได้ อีกหนึ่งฉากที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญคือ เมื่อหนุมานพบพญานกสัมพาที ได้พากันออกไปในทะเล หลวงก่อนถึงกรุงลงกา ได้เจอนางผีเสื้อสมุทรรูปร่างสูงใหญ่ ในฉากนี้จะมีการสร้างผีเสื้อสมุทรผสมผสานกับการใช้กลไกทำให้หนุมานสามารถเข้าไปในท้องของนางผีเสื้อสมุทร และสามารถแหวกท้องออกมาได้ ถือเป็นประติมากรรมที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษสมัยใหม่ นำวัสดุที่มีน้ำหนักเบามาใช้แทนโลหะเคลื่อนย้ายง่าย และนำกลไกมาใช้ทำให้รูปปั้นดูเหมือนมีชีวิตจริงมากขึ้น และถูกต้องตามจินตนาการของบทพระราชนิพนธ์

นอกจากนี้ ยังมี อาจารย์วิชัย รักชาติ จากสาขาจิตรกรรมไทยของวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษามาร่วมวาดภาพจิตรกรรมที่น่าสนใจ อาทิ สวนขวัญ ณ กรุงลงกา โดยบอกว่า ฉากสวนขวัญต้องทำให้ดี เพราะเป็นฉากที่ทศกัณฐ์ต้องลงไปเกี้ยวนางสีดา โดยได้ภาพชั้นครูของเจ้ากรมอ่อน ศิลปินรุ่นเก่าที่วาดไว้ในรัชกาลที่ 3 ซึ่งเขียนไว้ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ นำ

มาเป็นแหล่งอ้างอิงวาดเป็นฉากขนาดใหญ่สูง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีส่วนประกอบคือ ศาลาในสวนขวัญที่ทศกัณฐ์เข้าไปเกี้ยวนางสีดา พร้อมทั้งมีต้นอโศกที่สีดาใช้ผูกพระศอ ต้นอโศกใหญ่ต้องแข็งแรง เพราะเป็นต้นไม้ที่หนุมานปีนขึ้นไปแก้เชือกออกจากพระศอนางสีดา จึงไม่ใช่แค่ศิลปกรรมอย่างเดียว แต่รวมไปถึงความเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูเขา หินผา สัตว์ ต้องใช้ความรู้ผสานเข้ากับจินตนาการอย่างมาก หรือฉากท้องพระโรงในกรุงลงกา มีทั้งคชสีห์ ราชสีห์ ช้างเอราวัณสามเศียรตัวใหญ่มาก ตนก็ต้องออกแบบและลงมือปั้นเองด้วย รวมทั้งมีบรรดาช่างฝีมือที่เกาะเกิดช่วยด้วย

สำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2562 ตอน “สืบมรรคา” จะเปิดการแสดงระหว่างวันที่ 6 พ.ย.ถึง 5 ธ.ค.ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com

Facebook Comments Box