บทความน่ารู้ » วิธีการเปลี่ยนหัวถังก๊าซและการป้องกันไม่ให้เกิดภัยจากถังก๊าซ

วิธีการเปลี่ยนหัวถังก๊าซและการป้องกันไม่ให้เกิดภัยจากถังก๊าซ

27 มิถุนายน 2020
350   0

เรามีความยิดดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านใด้เข้ามาเยี่ยมชมและเสาะหาข้อมูลจาง เว็บของเรา หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากเว็บของเราที่ได้ค้นหาข้อมูลต่างๆมา เพื่อให้ทุกท่านให้ศึกษาหาความรู้ ดังนั้นแล้วเราขอขอบคุณสำหรับการใช้เวลาที่มีสาระสำหรับทุกท่าน

แผนการตรวจสอบการใช้งานและความปลอดภัย การตรวจสอบประจำวัน 1. การทำงานของหัวปรับความดัน 2. ปริมาณและความดันก๊าซภายในถัง 3. การทำงานของหม้อต้มไอก๊าซ (ระดับน้ำ , อุณหภูมิภูมิน้ำ , ตู้ควบคุม) 4. ความปลอดภัยรอบบริเวณสถานที่ใช้ก๊าซ เช่น กองวัสดุที่ติดไฟง่าย 5. กลิ่นเมอร์แคปแทน 6. ตะกอนก๊าซภายใน Oil Trap

การตรวจสอบประจำเดือน 1. ตรวจสอบตามหัวข้อการตรวจสอบประจำวัน 2. ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซด้วยน้ำสบู่
3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว 4. ความสะอาดของน้ำภายในหม้อต้มไอก๊าซ,ตะกอนก๊าซ
5. ความดันของถังดับเพลิง และปริมาณผงเคมีแห้งภายในถัง 6. การทำงานของระบบน้ำลดอุณหภูมิหลังถังหลังถัง และระบบดับเพลิง
7. การทำงานของอุปกรณ์ เช่น Gauge และ Valve ต่างๆ

การตรวจสอบหารอยรั่ว ใช้น้ำสบู่ลูบไล้หรือฉีดตามจุดต่าง ๆ ดังนี้ บริเวณวาล์ว บริเวณเครื่องปรับความดัน บริเวณข้อต่อ, เกลียว ต่างๆ
บริเวณหน้าแปลน

1.) ให้ปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สของถังที่ต้องการเปลี่ยน

2. ) ให้ปิด Check Valve และ Ball Valve with Check Valve ของถังที่ต้องการเปลี่ยน

3. ) ถอดหัวสายแก๊สออกจากวาล์วที่หัวถังแก๊ส

4. ) ปลดโซ่คล้องถังและนำถังแก๊สออก

5. ) นำถังแก๊สใหม่เข้ามาแทนที่

6. ) ใส่หัวสายแก๊สเข้ากับวาล์วที่หัวถังแก๊ส โดยก่อนใส่ให้ตรวจสอบและปฎิบัติดังนี้
– ถ้าเป็นหัวจ่ายน้ำแก๊ส ให้ดูว่าช่องเกลียวด้านใดต้องไม่มีเศษเหล็กหรือเศษวัสดุใดๆค้างอยู่ เพราะอาจส่งผลให้ฟันเกลียวของหัวต่อสายแก๊สชำรุดได้
– ถ้าเป็นวาล์วจ่ายไอแก๊ส ให้เปิดผนึกอลูมิเนียมที่หัววาล์วออกก่อน แล้วจึงสวมคลิปปิ้งลงไป แล้วบิดตัวกดสลักให้มาร์คสีแดงตรงกับตำแหน่งของลูกไฟ

7. ) ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการเปิดใช้งานต่อไป

Facebook Comments Box