บทความน่ารู้ » วันนี้มีเงินเข้า 10,000 บ. กดเงินสดออกมาใช้ได้เลย

วันนี้มีเงินเข้า 10,000 บ. กดเงินสดออกมาใช้ได้เลย

23 มีนาคม 2021
232   0

ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา วันที่ 16พ.ย.2563 งวดแรกนั้น

กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) ความว่า

มติที่ประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564รอบที่ 1 (งวดที่ 20) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ราคาประกัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,813.46 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,748.46 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,125.96 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,487.02บาท

สำหรับ การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564ดังนี้

ราคาชดเชย

ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.54 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 251.54 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 512.98 บาท

ลงชื่อนายวัฒนศักย์ เสือเอื่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์

Facebook Comments Box