เรื่องเด่น ประจำวัน » บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

25 มีนาคม 2021
199   0

ความช่วยเหลือ บัตรคนจน ที่จะสิ้นสุดลงใน มีนาคม 2564 ความช่วยเหลือรูดซื้อสินค้าที่จะหมดลงในเดือนมีนาคม 2564 มีจำนวน 2 โครงการ ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนี้ 1.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บาทต่อเดือน วงเงินรูดซื้อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปตาม

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2ซึ่งจะเพิ่มวงเงินค่ารูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากปกติอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2564 วงเงินเพิ่มเติม 500 บาทนี้ จะจ่ายครั้งสุดในวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และสามารถรูดซื้อของได้ภายในเดือนมีนาคมเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไว้ในเดือนถัดไป เพราะฉะนั้นผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องรูดใช้วงเงิน 500 บาทให้หมดในเดือนมีนาคม 2564 เท่านั้น

โครงการเพิ่มกำลังซื้อฯ 500 บาทต่อเดือนและโครงการเราชนะ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน จะจ่ายวงเงินในเดือนมีนาคม 2564 เป็นงวดสุดท้าย จึงขอให้ผู้ถือบัตรฯ บริหารวงเงินให้ดีๆ เพราะในเดือนถัดไป เดือนเมษายน 2564 จะไม่ได้รับวงเงินจาก 2 โครงการนี้อีก ทำให้วงเงินรูดซื้อสินค้าหายไปถึง 3,200 ถึง 3,300 บาทต่อเดือน

อย่าเพิ่งเศร้าสำหรับเดือนเมษายน 64 เดือนถัดไป เงินรูดซื้อปกติยังจ่ายต่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าตามปกติ 200-300 บาทต่อเดือน ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือบัตรฯ วงเงินดังกล่าวคือ วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา

และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณ thebangkokinsight

Facebook Comments Box