เรื่องเด่น ประจำวัน » ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดง ปรับเวลาเปิดปิด

ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดง ปรับเวลาเปิดปิด

24 เมษายน 2021
168   0

วันที่ 24 เมษายน มีรายงานว่า ร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00 – 22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัดเท่านั้น

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบศีรีชันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุตรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง ขอนแก่น ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน จนถึง วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (ยกเว้นจะมีประกาศของจังหวัด ระบุอื่นใดนอกเหนือจากนี้)

โพสต์

ที่มา ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

Facebook Comments Box