เรื่องเด่น ประจำวัน » สีคิ้วสั่งปิดหมู่บ้าน

สีคิ้วสั่งปิดหมู่บ้าน

24 เมษายน 2021
132   0

วันที่24 เมษายน นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอสีคิ้ว ผกก.สภ.สีคิ้ว สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลสีคิ้ว ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม CV-19 ในพื้นที่ตำบลดอนเมือง ด้วยปรากฎว่าเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64 ได้พบผู้ติด CV-19 ซึ่งเป็นราษฎรบ้านไพรสาลี หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเมือง จำนวน 1 ราย และได้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดคนในหมู่บ้านอีกหลายราย เมื่อช่วงวันที่ 10 – 15 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา และจากการลงพื้นที่ตรวจโดยทีมสอบสวน โ ร ค เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 พบมีผู้ติดเพิ่มอีก 9 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย

ประกาศ

ปิดหมู่บ้าน

Facebook Comments Box