เรื่องเด่น ประจำวัน » ต้านไม่ไหว 3 จังหวัด คุมไม่อยู่ พุ่งขึ้นหนัก

ต้านไม่ไหว 3 จังหวัด คุมไม่อยู่ พุ่งขึ้นหนัก

30 เมษายน 2021
164   0

การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.) ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดเชื้ อcv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 417 ราย

2 สมุทรปราการ 138 ราย

3 ชลบุรี 131 ราย

4 เชียงใหม่ 66 ราย

5 นนทบุรี 50 ราย

6 สมุทรสาคร 48 ราย

7 ระนอง 36 ราย

8 ปทุมธานี 35 ราย

9 สุราษฎร์ธานี 34 ราย

10 นครปฐม 34 ราย

ทั้งนี้ จับตา ชลบุรี นนทบุรี และระนอง ยอดพุ่งเพิ่มขึ้นจากวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ขอบคุณ bangkokbiznews

Facebook Comments Box