เรื่องเด่น ประจำวัน » วันนี้ 10 จังหวัด

วันนี้ 10 จังหวัด

1 พฤษภาคม 2021
167   0

ตรวจสอบ 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุดในประเทศรายใหม่ แหล่งข้อมูลจากกรมควบ คุ ม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 กรณีการแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด – 19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 739 ราย

2 สมุทรปราการ 142 ราย

3 ชลบุรี 126 ราย

4 ปทุมธานี 64 ราย

5 เชียงใหม่ 61 ราย

6 สุราษฎร์ธานี 48 ราย

7 สมุทรสาคร 46 ราย

8 นครศรีธรรมราช 46 ราย

9 นนทบุรี 46 ราย

10 ระนอง 34 ราย

ทั้งนี้ กทม.ยอดพุ่ง จับตาสมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

Facebook Comments Box