บทความน่ารู้ » ประเทภก๊าซที่เป็นถังที่คนส่วนมากเอาไปใช้งาน

ประเทภก๊าซที่เป็นถังที่คนส่วนมากเอาไปใช้งาน

27 มิถุนายน 2020
322   0

เรามีความยิดดีอย่างยิ่งที่ทุกท่านใด้เข้ามาเยี่ยมชมและเสาะหาข้อมูลจางเว็บของเรา หวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ความรู้จากเว็บของเราที่ได้ค้นหาข้อมูลต่างๆมาเพื่อให้ทุกท่านให้ศึกษาหาความรู้ ดังนั้นแล้วเราขอขอบคุณสำหรับการใช้เวลาที่มีสาระสำหรับทุกท่าน

ระบบท่อรวมถังแก๊ส 2 วาล์ว ( Liquid Withdraw System )

เป็นระบบท่อรวมที่ใช้ก๊าซหลายๆถังพร้อมกัน โดยนำก๊าซส่วนทีเป็นของเหลวมาใช้ก่อนผ่านทางชุดวาล์วตัวที่ 2 ที่มีลักษณะเป็นท่อจุ่มลงไปถึงก้นถัง

ระบบท่อรวมนิยมติดตั้ง 20 ถัง/สถานี (10×2 ถัง) โดยมีวาล์วสลับใช้งานอัตโนมัติทำหน้าที่สลับข้างการใช้งานเมื่อก๊าซด้านใดด้านหนึ่งหมด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน

ระบบท่อรวม 2 วาล์วนี้จำเป็นต้องอาศัยเครื่องช่วยระเหย (Vaporizer) หรือหม้อต้มเพื่อระเหยน้ำก๊าซให้เป็นไอก๊าซก่อนนำไปใช้งาน

การใช้เครื่องช่วงระเหยจะทำให้อัตราการจ่ายก๊าซสม่ำเสมอส่งผลให้ความร้อนในการเผาไหม้คงที่

อัตราการจ่ายก๊าซ: ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องช่วยระเหย
ข้อดี: มีน้ำแก๊สเหลือค้างในถังน้อย อัตราการจ่ายแก๊สสม่ำเสมอ
ข้อเสีย: ค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งสูง ต้องการการดูแลรักษาสูง
ความเหมาะสม: เหมาะสมกับโรงงานที่มีปริมาณการใช้แก๊สมากกว่า 20 kg/hr

Facebook Comments Box