เรื่องเด่น ประจำวัน » เราชนะงวดสุดท้ายเข้าแอปฯ เป๋าตังครบ 9,000 แล้ววันนี้

เราชนะงวดสุดท้ายเข้าแอปฯ เป๋าตังครบ 9,000 แล้ววันนี้

27 พฤษภาคม 2021
137   0

ความคืบหน้ามาตรการ เ ยี ย ว ย า โ ค วิ ด เราชนะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ เพิ่มอีก 2,000 บาท จาก 7,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท โดยแบ่งโอนวงเงินเป็น 2 ง ว ด งวดแรก 1,000 บาท เข้าแล้วเมื่อ 20-21 พ.ค. ส่วนกลุ่มเพิ่งผ่านการตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผ่านการคัดกรองการทบทวนสิทธิ ได้รับเงินงวดแรก 8,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง และบัตรประชาชน ไปเรียบร้อยเช่นกัน เมื่อ 22 พ.ค.64 ที่ผ่านมานั้น

วันนี้ (27 พ.ค.) เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท เข้าแล้วสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธฺผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง ถือว่าเข้าครบรวม 9,000 บาท และในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.) วงเงินจะเข้าสำหรับกลุ่มผู้ถือสวัสดิการแห่งรั และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รับวงเงินผ่านบัตรประชาชน โดยวงเงินนี้สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

Facebook Comments Box