เรื่องเด่น ประจำวัน » เจออีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 เขต กทม.

เจออีก 8 คลัสเตอร์ใหม่ใน 5 เขต กทม.

25 มิถุนายน 2021
178   0

วันที่ 25 มิ.ย. 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวันนี้ มีเพิ่มมากถึง 8 แห่ง ดังนี้

เขตบางขุนเทียน 3 คลัสเตอร์

– บริษัทผลิตถังแก๊สปิโตรเลียม 49 ราย

– บริษัทขนมขบเคี้ยว 33 ราย

– บริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง 80 ราย

เขตบางบอน

– บริษัทผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เขตบางแค

– บริษัทจำหน่ายพลาสติกบรรจุภัณฑ์-ภาชนะ

เขตคลองสามวา 2 คลัสเตอร์

– แคมป์คนงาน ถ.พระยาสุเรนทร์ 40 ราย

– แคมป์ก่อสร้างคู้บอน 15 ราย

เขตสวนหลวง

– แคมป์ก่อสร้างย่านพัฒนาการ 38 มีผู้ติดเชื้ อยืนยันแล้ว 198 ราย จากการตรวจคนงานทั้งหมด 233 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมกรุงเทพมหานคร มีคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวัง 107 คลัสเตอร์ พร้อมระบุว่าการทำบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and seal) แตกต่างจากพื้นที่สมุทรสาครโดยสิ้นเชิง เพราะการที่ 28 วัน ยังไม่สามารถจบกลุ่มก้อนการติดเชื้ อเหล่านี้ได้ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือ เนื่องจากพอปิดก็ยังมีการเล็ดลอดออกไปตลาด ชุมชน มีการแพร่กระจายเชื้ อ

รวมถึงปิดแคมป์ที่ 1 ก็ไปต่อแคมป์ที่ 2, แคมป์ที่ 3 เป็นต้น จึงมีคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่การระบา ดเป็นกลุ่มก้อนจะอยู่ที่แคมป์คนงาน, โรงงานหรือสถานประกอบการ, ตลาด และชุมชน

Facebook Comments Box