เรื่องเด่น ประจำวัน » อนุมัติจ่ายช่วยเหลือแล้ว 9,500

อนุมัติจ่ายช่วยเหลือแล้ว 9,500

28 มิถุนายน 2021
114   0

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณจำนวน 7,500 ล้านบาทในการเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ศบค.ฉบับที่ 25 หรือ ฉบับล่าสุด ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนในภาคแรงงาน 6 จังหวัดในกลุ่มก่อสร้าง สถานบริการ ร้านอาหาร ด้วยการจ่ายค่าแรงให้ 50% เป็นเวลา 1 เดือนจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมาตรการเยียวยาของประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างมีดังนี้

ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากมีคุณสมบัติ สัญชาติ คนไทย ประกันสังคมจะจ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท หากรายใด ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปลงทะเบียน แอฟฯถุงเงิน

ในส่วนมาตรการเยียวยาของประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน โดยจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการนาน 1 เดือน

ขณะที่มาตรการอื่นเยียวยาอย่างอื่นอาทิ คนละครึ่งเฟส3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิม

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมซึ่งกระทรวงการคลังเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. 64 และจะเปิดให้ใช้สิทธิได้ระหว่าง1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ได้สิทธิ ในวันที่ 1 ก.ค.2564 วงเงิน 1,500 บาท และ วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท รวม 3,000 บาทตลอดโครงการ

Facebook Comments Box