เรื่องเด่น ประจำวัน » ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน

ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน

30 มิถุนายน 2021
125   0

วันที่ 30 มิ.ย. รายงานข่าวจากคณะกรรมการโร คติดต่อ จ.สงขลาเปิดเผยว่าคณะกรรมการโร คติดต่อ จ.สงขลา มีประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. และให้ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิดเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-29 กค.64

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโร คติดต่อ จ.สงขลาเปิดเผยว่าพบว่าจำนวนผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้น และกระจายไปหลายพื้นที่ มีการระบา ดเป็นกลุ่มก้อน เกิดการสัมผัสความเสี่ย งในสถานประกอบการ การร่วมกิจกรรม การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ย ง คณะกรรมการฯขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถาน เพื่อคบคุมความเสี่ย งจากการสัมผัส กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อหการควบคุมโร คมีความต่อเนื่อง

ขอบคุณ เทศบาลนครสงขลา – Songkhla City

Facebook Comments Box