เรื่องเด่น ประจำวัน » หนองคาย น้ำโขงพุ่งพรวด 2 เมตร

หนองคาย น้ำโขงพุ่งพรวด 2 เมตร

26 กรกฎาคม 2021
137   0

วันนี้ (26 ก.ค. 64) ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 6.95 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน 1.91 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.25 เมตร

ซึ่งเป็นระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายวัน เนื่องจากน้ำโขงจาก อ.เชียงคาน จ.เลย เพิ่มขึ้น ไหลมาสมทบกับแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน จ.หนองคาย

ประกอบกับทางตอนบนของไทยและตอนบนของประเทศลาวมีฝนตกหนักจากพายุโซนร้อนเจิมปากา

ส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงมากขึ้น ซึ่งระดับน้ำโขงยังจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีกในวันพรุ่งนี้ประมาณ 40 เซนติเมตร หรือต่ำกว่านั้นขึ้นกับปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนบน รวมถึงน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่ไหลลงมาสมทบด้วย

ระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังในพื้นที่ อ.เมืองหนองคายต้องหมั่นเฝ้าระวังกระชังปลา คอยตรวจสอบเชือกมัดกระชังให้แน่นหนา

ปรับระดับกระชังให้เหมาะสมกับระดับน้ำโขงเพื่อป้องกันไม่ให้กระชังปลาหลุดลอยไปกับกระแสน้ำ

ทั้งยังป้องกันไม่ให้ปลาตา ยมากเกินไป เนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอาจทำให้สภาพน้ำโขงเปลี่ยนแปลง ออกซิเจนในน้ำ และความขุ่นแดงมีความเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ปลาตา ยได้

อย่างไรก็ตาม เตือนประชาชนริมแม่น้ำหนองคาย น้ำโขงพุ่งพรวด 2 เมตร ให้เฝ้าระวังกระชังปลาหลุดไปกับกระแสน้ำ

Facebook Comments Box