เรื่องเด่น ประจำวัน » ลาวได้รับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด 3,419,060 โดส

ลาวได้รับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด 3,419,060 โดส

7 สิงหาคม 2021
158   0

สื่อโซเชียล สปป.ลาวเผย ปัจจุบัน (7 สิงหาคม) ลาวได้รับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด 3,419,060 โดส แบ่งเป็น – ซิโนฟาร์ม 1,950,000 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

– แอสตร้าเซนเนก้า 1,262,820 โดส (ฉีด 2 เข็ม) – จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1,080,000 โดส (ฉีดเข็มเดียว)

– ไฟเซอร์ 100,620 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

– สปุตนิก วี 5,000 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พบว่า สปป.ลาวได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1 ให้ประชาชนไปแล้ว 1.062 ล้านคน คิดเป็น 14.8% ของประชากร และเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 8.32 แสนคน คิดเป็น 11.6% ของประชากร

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน

Facebook Comments Box