เรื่องเด่น ประจำวัน » ถอนงานวิจัย ใช้ฟ้าทะลายโจร รักษาCV- 19 พบคำนวณผิดพลาด

ถอนงานวิจัย ใช้ฟ้าทะลายโจร รักษาCV- 19 พบคำนวณผิดพลาด

8 สิงหาคม 2021
145   0

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ศัลยแพทย์หัวใจและผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัว โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ระบุความคืบหน้าเรื่องการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาCV 19จำเป็นต้องมีการวิจัยด้วยซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น กรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ทีมผู้วิจัยชาวไทย ซึ่งได้ทำวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ที่สรุปผลได้ว่าฟ้าทะลายโจรใช้รักษาโควิด 19 แล้วมีผลดีลดการเกิดปอดอักเสบได้ ทำการขอถอนนิพนธ์ต้นฉบับของตนเองที่รอตีพิมพ์กลับคืนจากคลังวารสารรอตีพิมพ์ (medRxiv)ด้วยเหตุผลว่ามีความผิดพลาดในการคำนวณค่านัยสำคัญของความแตกต่าง (p-value) จึงของดการเผยแพร่ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการนำผลวิจัยไปใช้ด้วยสำคัญผิด

ในงานวิจัยนั้นรายงานว่า กลุ่มผู้ใช้ฟ้าทะลายโจร 29 คน เป็นปอดอักเสบ 0 คน กลุ่มที่ใช้ยาหลอก 28 เป็นปอดอักเสบ 3 คน คำนวณนัยสำคัญของความแตกต่างได้ p=<0.039ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ (ตัดกันที่ p=<0.05) แต่หากคำนวณอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วค่านัยสำคัญ คือ p=0.1 คือจะต้องเปลี่ยนคำสรุปผลวิจัยเป็นการใช้ฟ้าทะลายโจรลดปอดบวมได้ไม่แตกต่างจากใช้ยาหลอก

ระหว่างที่งานวิจัยใหม่นี้ยังไม่ออกมา ชาวไทยต้องอาศัยข้อสรุปใหม่ล่าสุดที่ว่า ฟ้าทะลายโจรลดปอดบวมในคนไข้โควิด 19 ได้ไม่แตกต่างจากยาหลอก ไปพลาง ๆ ก่อน และที่ตนเคยบอกว่า หลักฐานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิดตอนนี้มีพอแล้วนั้น ก็ต้องถอนคำพูด และขอใช้คำพูดใหม่ว่า “หลักฐานวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด ตอนนี้ยังมีไม่พอ ต้องรอการวิจัยซ้ำด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น”

Facebook Comments Box