เรื่องเด่น ประจำวัน » ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่ ผู้ถูกเลื่อนคิวเดิม

ไทยร่วมใจ แจ้งคิวใหม่ ผู้ถูกเลื่อนคิวเดิม

9 สิงหาคม 2021
150   0

วันที่ 9 ส.ค. 2564 เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok โพสต์อัปเดตคิวการเข้ารับฉี ดวั คซี น CV-19 โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉี ดวั คซี นทางโทรศัพท์ ให้เข้ารับการฉี ดวั คซี นตามที่ได้นัดหมาย เป็นวั คซี นแอสตราเซเนกา (เข็ มที่ 1) ณ ศูนย์ฉี ดวั คซี น ไทยร่วมใจ

ส่วนผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีคิวฉี ดวั คซี นเดิม ลงทะเบียนไว้วันที่ 7-26 ก.ค. 2564 ให้มาฉี ดวั คซี นแอสตราเซเนกา (เข็ มที่ 1) คิวใหม่ในวันที่ 10-14 ส.ค. 2564 ดังนี้

– คิวเดิม วันที่ 7, 8, 9, 10 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564)

– คิวเดิม วันที่ 11, 12, 13, 14 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันพุธที่ 11 ส.ค. 2564)

– คิวเดิม วันที่ 15, 16, 17, 18 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 2564)

– คิวเดิม วันที่ 19, 20, 21, 22 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564)

– คิวเดิม วันที่ 23, 24, 25, 26 ก.ค. 2564 เปลี่ยนเป็น (วันเสาร์ที่ 14 ส.ค. 2564)

ทั้งนี้ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่ 25 สถานที่ฉี ดวั คซี น และเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉี ดวั คซี นเดิม สำหรับผู้มีคิวนัดตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉี ดวั คซี นใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวั คซี น

อย่างไรก็ตาม ไทยร่วมใจ ประกาศคิวฉี ดวั คซี นใหม่ ให้ผู้ถูกเลื่อนคิวเดิมตั้งแต่วันที่ 7-26 ก.ค. 2564 พร้อมให้มาฉี ด แอสตราเซเนกา ในวันที่ 10-14 ส.ค.นี้ อย่าลืมเช็กสิทธินะคะ

Facebook Comments Box