เรื่องเด่น ประจำวัน » ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชน

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชน

14 สิงหาคม 2021
146   0

เมื่อไม่นานมานี้ ศรีราชา เดินหน้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ประชาชน ประเภทผู้ป่วຍติดเตียง หรือผู้พิпารที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ ที่ลงทะเบียนไว้ในเขตเทศบาล โดยล็อตแรกได้รับจัดสรรมา 1,030 โดส ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง จากนั้นต้นเดือนกันยายน จะได้รับมาอีก 4,970 โดส ครบจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ มีรายงานว่าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนไว้กับเทศบาลทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า…

ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้จัดสรรมาในล๊อตแรกจำนวน 1,030 โดส ซึ่งจะเฉลี่ยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีเจ็ดโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อ และผู้ป่วຍติดเตียง

โดยอาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนได้ทั้งหมด ซึ่งประมาณต้นเดือนกันยายน จะมีการจัดสรรวัคซีนในล๊อตที่สองมาอีก 4,970 โดส ซึ่งจะฉีดได้ครบจำนวนประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้ลงทะเบียนไว้แน่นอน

รวมถึงในวันนี้นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วຍติดเตียง ผู้พิпารที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ และแจ้งความจำนงค์มายังเทศบาล

โดยในครั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนกรอกเอกสาร และรอคิว และมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มาดำเนินการในการฉีดวัคซีนให้ประชาชน

แหล่งที่มา ศรีราชาโพสต์ / siamtopic

Facebook Comments Box