เรื่องเด่น ประจำวัน » เปิดวิธีการเช็ก เงินเข้า 5000 อัปเดต ม.40 ล่าสุด

เปิดวิธีการเช็ก เงินเข้า 5000 อัปเดต ม.40 ล่าสุด

26 กันยายน 2021
145   0

ก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคมเคยกล่าวถึงปัญหาการอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครใหม่ใน 19 จังหวัด ที่จ่ายเงินผ่านตู้บุญเติม ซึ่งจากเดิมระบบแจ้งได้รับสิทธิ แต่เมื่อตรวจสอบอีกครั้งกลับพบว่าไม่ได้รับสิทธินั้น เนื่องจากระบบข้อตู้บุญเติมขัดข้อง ทำให้ผู้ที่สมัครนอกพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

เมื่อไปเช็คสิทธิกลับพบว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้ ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดถึงการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมไว้ จึงต้องใช้เวลาในการคัดกรองผู้ประกันตนมาตรา 40 ใหม่ทั้งหมด

แต่ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่สมัครเพิ่มเข้ามาใหม่ในระหว่างวันที่ 4-24 ส.ค. 64 เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัคร ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เมื่อตรวจสอบสิทธิจะพบว่า ได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมหรือไม่ พร้อมกับข้อมูลที่อัปเดต ณ วันที่ 22 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา

ประกันสังคม ม.40 จ่ายเงินผ่านตู้บุญเติม เช็คสิทธิ www.sso.go.th ได้วันไหน

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเพื่อขอรับเงินเยียวยาประกันสังคมมีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

2. เลือกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูป

4. จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท หรือไม่

เมื่อทราบผลการตรวจสอบสิทธิเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว ให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เพื่อรอรับการโอนเงิน 5,000 บาท

Facebook Comments Box