เรื่องเด่น ประจำวัน » วันนี้ยังทัน ลงทะเบียนด่วน 1 ตุลาคม รับ 3,000 บ.

วันนี้ยังทัน ลงทะเบียนด่วน 1 ตุลาคม รับ 3,000 บ.

29 กันยายน 2021
121   0

สำหรับกรณีโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ ทำให้มีสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 คงเหลือประมาณ 1 ล้านสิทธิ

อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 มีจำนวนสิทธิคงเหลือ 1,005,609 สิทธิ ยังเปิดให้ลงทะเบียนสมัครจนกว่าสิทธิจะหมด หรือสิ้นสุดโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับเงินใช้จ่ายผ่านแอปฯ”เป๋าตัง 3,000 บาท แบ่งการโอนเป็น 2 รอบ

กรณีที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ จะได้รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังทันที 1,500 บาทสำหรับการใช้จ่ายในรอบแรก และรับอีก 1,500 บาท ( รวม 3,000 บาท ) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำหรับการใช้จ่ายในรอบสอง ส่วนผู้ที่สมัครหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับวงเงินใช้จ่าย 3,000 บาท

เงื่อนไขในการใช้จ่าย รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน หากใช้จ่ายวงเงินในรอบแรกไม่หมด ยังสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ยาวจนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โครงการ”คนละครึ่งเฟส 3″ ยังเปิดให้ใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่เข้าร่วมในระบบแพลตฟอร์ม “ฟูด เดลิเวอรี่” (Food Delivery Platform)

ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

ล่าสุดมีผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย คือ Grab และ LINEMAN

Facebook Comments Box