เรื่องเด่น ประจำวัน » แรงงานเสนอเงิน ประกันสังคม เกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ได้ 30,000

แรงงานเสนอเงิน ประกันสังคม เกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ได้ 30,000

2 กุมภาพันธ์ 2022
101   0

เสนอเงิน ประกันสังคม เกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ว่า ในเดือน ก.พ.นี้ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ไขทางเลือกประกันสังคม เพื่อแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤต CV19 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรมว.กลาโหม ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่ ทั้งนี้ สมมุติว่า นาย ก. อายุ 55 ปี มีเงินสะสมอยู่ 100,000 บาท อยากให้ นาย ก. มีทางเลือกทั้งหมด 3 ทางดังนี้

1 ขอเลือกเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ

2 ขอคืนเงินเมื่อเกิดวิกฤต โดยไม่เกิน 30% หรือสามารถแบ่งเงินออกมาใช้ได้ 30,000 บาท และ

3 ขอกู้เงิน โดยนำเงินชราภาพเป็นประกันเงินกู้ สำหรับเงินชราภาพขณะนี้อยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ในส่วนของผู้ประกันตนม.33 เมื่อปี64 ได้มีการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตราไปแล้ว 4 รอบ รวมกว่า 1 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม. ยังได้อนุมัติปรับสูตรคำนวณบำเหน็จชราภาพ เช่น นาย ก. ทำงาน 180 เดือน หรือ 15 ปี และได้ส่งเงินสมทบมาเรื่อยๆ เงินทั้งหมดจากทั้งนาย ก. 5% นายจ้าง 5% และรัฐบาล 2.75% สามารถแยกเป็น 1. เจ็บป่วยคลอด ทุกพลภาพ และเสียชีวิต

2. ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร โดยสมมุติว่า นาย ก. อายุ 55 ปี ได้บำนาญเดือนละ5,000 บาท คือได้รับมา 10 เดือน หากนาย ก. เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินอีก 10 เดือน รวมเป็น 1 แสนบาท อย่างไรก็ดี นาย ก. ส่งเงินมาแล้วทั้งหมด 180 เดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2 แสนบาท ซึ่งนาย ก. จะขาดทุน

ในส่วนของรัฐบาลจึงแก้ไขปรับรูปแบบใหม่ จากเดิมจะได้รับเงินบำนาญจำนวนมากกว่าเดือนสุดท้าย 10 เท่า แต่ได้มีการแก้ไข เช่น อายุ 55 ปี ได้เงินเดือนละ 5,000 บาท มาแล้ว 10 เดือน หากเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินต่ออย่างน้อย ได้รับ 60 เดือน หรือ 60 เท่า คิดเป็นเงิน 300,000 บาท

ขอบคุณ Amarin News

Facebook Comments Box