เรื่องเด่น ประจำวัน » กองสลากประกาศ เลื่อนวันออกรางวัล

กองสลากประกาศ เลื่อนวันออกรางวัล

13 กุมภาพันธ์ 2022
77   0

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งการออกรางวัลสลากกินแบ่งในงวดถัดไป 17 กุมภาพันธ์ 2565 เหตุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาฆะบูชา

วันที่ 1 ก.พ. 2565 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 คือ 944308 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว คือ 30 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว คือ 942,061 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว คือ 509, 485

โดย เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน ผู้ถูกสลากต้องขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี

ส่วนผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

Facebook Comments Box