เรื่องเด่น ประจำวัน » แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

29 พฤศจิกายน 2020
835   0

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ ล่าสุด มีความชัดเจนแล้วว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภายหลังจากนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ต้นปีหน้า (ปี2564) กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ กำลังพิจารณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้

สำหรับสวัสดิการที่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.5 ล้านราย จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยได้รับเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารายละเอียด มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอจะเข้า ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID ศบศ.ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ หันมาดูแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ประชาชน สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.fpo.go.th และ ยังสามารถดาวน์โหลด เพื่อกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับรายละเอียดแบบฟอร์ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ คร่าว ๆ มีดังนี้

1.กรอก ชื่อ นามสกุล

2.อายุ

3.ที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว

จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน สำหรับเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- ธันวาคม จะครบกำหนดในวันที่ 1 ธ.ค.นี้

แบบฟอร์มสำหรับสมัครบัตรสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวย า และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

วิธีดำเนินโครงการ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 โดย กลุ่มที่ได้ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเดือนละ 800 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กลุ่มที่ได้ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเดือนละ 700 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ ที่มา: mumkhao

Facebook Comments Box