เรื่องเด่น ประจำวัน » เตรียมรอรับได้เลย ล่าสุด บังแจ็ค กู้ข้อมูลมือถือแตงโม ได้100เปอร์เซ็นต์แล้ว

เตรียมรอรับได้เลย ล่าสุด บังแจ็ค กู้ข้อมูลมือถือแตงโม ได้100เปอร์เซ็นต์แล้ว

28 พฤษภาคม 2022
43   0

เรียกได้ว่ายังคงเป็นกระแสแรงในกระแสโลกโซเชียล ถึงส าเ ห ตุการจากไปของนางเอกสาวคนสวย “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ที่ยังคงเป็นที่ถ กเ ถี ยงและมีการค้นหาห ลั กฐ านต่างเพื่อนำมาพิ สู จน์ถึงส าเ ห ตุการจากไปที่แน่นอน

หลายๆคนคงติ ดต ามความเคลื่อนไหวกัน เพราะ ค ดี ของนางเอกสาวคนสวย “แตงโม นิดา” ยังไม่คลี่คลายซะที กับส าเ ห ตุการจากไปที่หลายๆคนอยากรู้

จากกรณี บังแจ็คได้ออกมาเ ปิ ดใ จตรงๆว่า แม่แตงโมเป็นคนส่งมือถือมาให้เอง พร้อมบอกว่ากู้ค ลิ ปกู้ภาพในมือถือแตงโมได้แล้ว และค ลิ ปกับภาพที่มันเอามาเ ผ ยแ พ ร่ ขออนุญาตจากแม่แตงโมแล้วก่อนที่จะเ ผ ยแ พ ร่

ส่วนเรื่องค ลิ ปไม่เหมาะสมที่บังแจ็คส่งไปให้กระติก ผู้จัดการแตงโม บังแจ็คอ้างว่า กระติกกับสื่ อผิ ดเองที่ไม่ไปรับสายกันส่วนตัว

ล่าสุดเ พ จ ป ริ ศ น า ดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ว่า ขณะนี้ได้กู้ ข้ อมู ลมือถือแตงโมได้ 100% แล้ว กำลังส่งมือถือคืนแม่แตงโม เพื่อเป็นห ลั กฐ านในการดำเ นิ น ค ดี อ าญ า ต่อไป

ส่วนใครก็ตามที่ห มิ่ นปร ะม าทชี วิ ต ส่วนตัว จะดำเ นิ น ค ดี ตามก ฏห ม า ยอเมริกาและก ฏห ม า ยไทย

โดยมอบให้ ฝ่ายก ฏห ม าย พรรคไทยศรีวิไลย์ดำเนินการต่อไปขอรับรองว่าสิ่งที่กู้ ข้ อมู ลมือถือแตงโมมาได้ ถ้าทุกคนเห็นจะต้องตกใจแน่นอน

ขอบคุณที่มา: baandeemestyle

Facebook Comments Box