เรื่องเด่น ประจำวัน » ยอดบริจาคทั้งหมด อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ไม่ใช่บริจาคแค่ 900 ล้าน

ยอดบริจาคทั้งหมด อากงจุน ผู้ก่อตั้งฮาตาริ ไม่ใช่บริจาคแค่ 900 ล้าน

4 สิงหาคม 2022
45   0

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าชื่นชมและยกย่องจากกรณีที่ นายจุน วนวิทย์ เจ้าของบริษัทผลิตพัดลมชื่อดัง ฮาตาริ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบาท นับเป็นจำนวนเงินที่มหาศาล ทำให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องราวชีวิตของนายจุนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร กว่าจะปั้นพัดลมฮาตาริให้มาถึงจุดนี้ได้

โดย คุณจุน คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900 ล้านบาทแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

และ ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ ล่าสุด มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แสดงความขอบพระคุณ นายจุน-นางสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว

เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมลำดับภาพในการร่วมบริจาคเงินประจำปี ความว่า คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน ผู้ให้ที่ร่วมสานต่อการให้ ไม่สิ้นสุด ที่มีน้ำใจเมตตาต้องการช่วยเหลือ

และบุคลากรการแพทย์มาโดยตลอด ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่างๆ นับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน เป็นยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,317,397,000 บาท ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้ำใจที่คอยช่วยเหลือชีวิตหลายชีวิตมาตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้ ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตคน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ให้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ฟันเฟืองของระบบสาธารณสุขไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และไม่สิ้นสุด ปี 2551-2553 สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 100,000,000 บาท ปี 2556 สมทบทุนปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 30,050,000 บาท

และสมทบทุนมุฑิตาจิตต์ 1,000,000 บาท ปี 2556-2562 สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปรับปรุงอาคาร 1 เพื่อผู้ยากไร้ จำนวน 111,335,000 บาท ปี 2558-2559 สมทบทุนสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 81,000,000 บาท ปี 2559 สมทบทุนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 12,000 บาท ปี 2563 สมทบทุนโครงการนวัตกรรมการแพทย์

เพื่อผู้สูงวัยและคนที่ระยะท้าย 60,000,000 บาท ปี 2563-2564 สมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์CV จำนวน 34,000,000 บาท ปี 2565 บริจาคเงิน 900,000,000 บาท สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีศาลายา 160,000,000 บาท

โครงการ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300,000,000 บาท, โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440,000,000 บาท ผลจากการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทำให้อากงจุนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์อีกด้วย

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamnews

Facebook Comments Box