บทความน่ารู้ » วิธีการทดสบสประเภทต่างๆของก๊าซ

วิธีการทดสบสประเภทต่างๆของก๊าซ

27 มิถุนายน 2020
329   0

ขอคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บสายของเราและเพื่อการศึกข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซและประเภทของก๊าซต่างๆที่เราได้เขียนและจักทำเพื่อให้คนที่ใคร่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวก๊าซ ทางเราจะพยายามจักหาข้อมูลและวิธีใช้มาให้ทุกท่านได้ศึกษา หวังอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลทุกท่าน

ต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน
– หลังการทดสอบทางบริษัทจะต้องออกใบรับรองการตรวจสอบ และขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อใช้งานได้ ระยะเวลาการทดสอบ 6 ปีแรก หลังติดตั้ง (กรณีถังใหม่) หลังจากนั้นทุก 5 ปี

การทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ
1. การตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้สร้างถัง
– การตรวจสอบความแข็งของวัสดุ (Hardness Testing)
– การตรวจสอบความหนาของวัสดุ (Thickness Testing)

2. การตรวจสอบผิวแนวเชื่อมภายนอก/ใน ถังด้วยผง แม่เหล็ก (Magnetic Particle Testing)

3. การตรวจสอบหาสิ่งที่ผิดปกติภายในผิวแนวเชื่อม
– การหลอมละลายที่ไม่ดี (Poor fusion)
– การซึมลึกที่ไม่เพียงพอ (Shallow penetration) โดยวิธีใช้รังสีคลื่นแม่เหล็ก (Radiographic Testing)

4. ทดสอบด้วยแรงดันน้ำ (Hydrostatic Testing) ด้วยความ ดันประมาณ 4 เท่าของความดันใช้งาน (375 psi.)

การทดสอบระบบท่อก๊าซ
1. ทดสอบการรั่วซึมโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน หรือน้ำ ( Pressure Test )
2. ระบบท่อก่อนเครื่องปรับความดันทดสอบที่ความดัน 375 PSI
3. ระบบท่อหลังเครื่องปรับความดันทดสอบที่ความดัน 60 PSI
4. ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที – 1ชม.
5. ใช้น้ำสบู่ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ข้อต่ออุปกรณ์ต่างๆ, หน้าแปลน และแนวเชื่อม

Facebook Comments Box